Bez-tytulu.png
AGREX-ECO Wystawcą targów EKOTECH.

Working for nature with AGREX-ECO

27 december 2021
Innovative machines and technologies of renowned producers; technoligies ised for waste and biomass processing, as well as free consultations and technical training. These are some highlights from AGREX-ECO - one of the EKOTECH Exhibitors

AGREX-ECO provides comprehensive services to business entities investing in modern solid and biodegradable waste management, the production of alternative fuels from municipal waste and biomass, as well as the construction of composting and fermentation plants.  

The company's offer includes everything you need to manage waste, including technological lines for RDF and biomass fuels production, for the treatment of sewage waste, for wet and dry fermentation, stationary and mobile machines for waste processing, recycling and works in composting plants. With the help of high-class specialists from AGREX-ECO, you can take advantage of free consultations in the development of the MBP line design, composting plant or bio-waste wet fermentation plants.

AGREX-ECO also offers innovative machines and technologies from renowned foreign producers:  Eggersmann, Matthiessen, TS Industrie, Macpresse, PTF Haeusser, Andritz Mewa, Binder + Co, Trennso-Technik, Eriez Magnetics Europe, AMP Robotics, Bianna Recycling, Eralki, Drycake and EcoHog.

AGREX-ECO also guarantees, high-quality warranty and post-warranty service throughout the country, supply of spare parts, free technical training and machines with the CE mark of conformity.

More info on page www.agrex-eco.pl . AGREX-ECO is here to present its offer - join us on 23 and 24 February 2022 for the Targi Kielce EKOTECH!

(MCh)

Recommended articles
11 may 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 april 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 april 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 march 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 march 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 march 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 march 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 february 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.