Bez-tytulu.png
Najnowszy model prasy do beczek od firmy HSM.

A new press model from HSM

21 january 2022
A company which boasts over 50 years experience and tradition. Now the firm is on one of this year's Exhibitors - the municipal industry meetings. EKOTECH is the presentation arena for a barrel press and two baler models

The risk of explosion is present not only in production plants and places where there is a likelihood of the formation of industrial dust. Raw material ready for production may trigger an explosion, too. There is also a fire risk wherever flammable liquids and gases are stored and used. Therefore, devices used in such spaces should be properly marked and comply with the relevant requirements and directives of the European Union. HSM designs, manufactures and sells products and equipment for compacting recyclable materials and shredding paper documents and electronic data carriers. The company also offers explosion-proof device models to be used in an explosion zone. 

HSM's offer is very wide and diversified  the products assortment includes highly efficient shredding systems. The latest models of balers and barrel presses, as well as devices intelligent packaging systems have been included. The company also offers solutions used in all aspects related to PET disposal.

EKOTECH showcases two vertical balers: HSM V-Press 1160 plus and HSM V-Press 503 eco. The first model guarantees the highest crushing force and efficiency, while the other is used for small material batches. The municipal industry meeting makes it possible to see the model of the press that meets the requirements of the ATEX directive. The device is ready for operation in explosion hazard areas.

The municipal industry also features barrel press ready for operation in explosion hazard areas - EEx proofed and compliant with the ATEX directive. The HSM FP 3000 machine with a pressing force of 270 kN is ideal for crushing coated sheet metal and metal drums;   pressed into thin slices, and original volume can be reduced in 9:1 ratio.

HSM is here to present its offer - join us on 23 and 24 February 2022 for the Targi Kielce EKOTECH!

We encourage you to register for the expo at : https://www.targikielce.pl/ekotech/rejestracja-zwiedzajacych

(MCh)

Recommended articles
11 may 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 april 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 april 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 march 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 march 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 march 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.
01 march 2022
W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się nie tylko osoby fizyczne, ale również organizacje branżowe. Udzielane wsparcie obejmuje nie tylko zbiórkę potrzebnych rzeczy, leków oraz żywności, ale również przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców.
24 february 2022
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022” i „Jak otworzyć skup złomu lub stację demontażu pojazdów?” – to tematy konferencji, jakie odbyły się w trakcie dwóch dni trwania targów EKOTECH.