HSC7897.JPG
Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami podczas targów EKOTECH.

We look forward to seeing you at the International Waste Management Forum

17 january 2022
For many years, the municipal industry meetings have been complemented with the International Waste Management Forum organized by Ak Nova. This year's event is held on 23 February, on the first day of EKOTECH

Soaring costs, changes in the raw materials and energy market, the need to adapt waste management in Poland to the BAT requirements, European Union directives and Polish regulations - these are real challenges. To become competitive on the market, the managers of waste treatment facilities should take management steps today in order to maintain profitability, achieve recovery and recycling levels while meeting legal requirements. How to approach it? The legal, practical and financial aspects of this issue will be discussed by the participants of the International Waste Management Forum (MIFOD). This is already the ninth edition of this initiative organized by AK NOVA,  every consecutive year, it has been more and more popular. The event takes place as part of the EKOTECH expo in Kielce.

This year's MIFOD is held on 23 February in the conference room of "C" pavilion. Experts from the waste management industry, financing institutions, lawyers and practitioners were invited to speaker at the session;  their lectures, as well as discussions included in the MIFOD agenda, are to become a platform for the knowledge and experience exchange on optimal waste management. The patronage and substantive support for this event have been granted by the Institute of Environmental Protection - National Research Institute.

The conference is free of charge to attend for all registered EKOTECH participants: local government officials, entrepreneurs and people interested in waste management issues. Due to sanitary restrictions, be sure to check-in for the event in advance register

More information:  Katarzyna Terek (mifod@ekorum.pl ; tel. 517 728 786)

and on the website https://www.facebook.com/mifodkielce/

The Fair of Environmental Protection and Waste Management EKOTECH is held on 23 and 24 February  in Targi Kielce - join us.

Recommended articles
30 may 2022
Naukowcy z Tokio opracowali papier o właściwościach podobnych do tworzyw sztucznych, a w Niemczech odkryto enzym rozkładający tworzywa PET w ciągu doby. Te innowacyjne i ekologiczne rozwiązania z pewnością zrewolucjonizują system recyklingu odpadów.
24 may 2022
Podczas konferencji "Recykling tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości" organizowanej podczas targów PLASTPOL omawiano m.in. wykorzystanie platform do śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie platformy RecoTrace.
11 may 2022
W kwietniu br. podpisano umowę, na mocy której polsko-tajwańskie konsorcjum zrealizuje projekt polegający na budowie statku, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków
22 april 2022
Z danych statystycznych Eurostatu wynika, że w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrósł poziom recyklingu w Polsce. W 2020 roku wyniósł 38,7 proc. Zgodnie z unijnymi dyrektywami ten poziom powinien wzrosnąć do co najmniej 55 proc. Czy przy obecnych nawykach Polaków jest to osiągalne?
12 april 2022
Powstaje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Polska ma obowiązek wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producentów najpóźniej do początku 2023 roku.
30 march 2022
Następstwem kryzysu energetycznego w Europie i efektem skutków wojny na Ukrainie, może być szybszy rozwój biogazownictwa w krajach unijnych. W Polsce ten proces może dotyczyć zwłaszcza instalacji przy oczyszczalniach ścieków, które można wyposażyć w biogazownie. Obecnie w naszym kraju istnieje ponad 100 instalacji biogazowych przy oczyszczalniach.
15 march 2022
Z powodu wojny, wielu obywateli opuściło Ukrainę i osiedliło się w Polsce, gdzie otrzymali pomoc w różnej postaci. Branża komunalna również wspiera uchodźców wprowadzając odpowiednie świadczenia i regulacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
08 march 2022
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi zawiera ustalenia dot. systemu kaucyjnego mającego wspierać selektywne zbieranie opakowań. Swoje uwagi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska skierowali Pracodawcy RP, których zdaniem konieczne jest stworzenie systemu, który wpłynie na zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki i recyklingu.