Uczestnicy

Obowiązuje ograniczona ilość miejsc.

Preferowany termin zgłoszenia na XIV Zjazd PTMP w Sandomierzu do dnia 30.06.2022 r. (w przypadku zgłoszeń po 30 czerwca 2022 r. opłata rejestracyjna jest wyższa)

 Opłata rejestracyjna:

 • Uczestnik konferencji będący członkiem PTMP 800 zł - przy zgłoszeniu do 30.06.2022 (zgłoszenie po 30 czerwca 2022 – koszt brutto 900 zł)
 • Uczestnik konferencji nie będący członkiem PTMP 900 zł - przy zgłoszeniu do 30.06.2022 (zgłoszenie po 30 czerwca 2022 – koszt brutto 1000 zł)
 • Osoba towarzysząca 900 zł - przy zgłoszeniu do 30.06.2022 (zgłoszenie po 30 czerwca 2022 – koszt brutto 1000 zł)

Osoba towarzysząca musi dokonać rejestracji na Zjazd natomiast nie bierze udziału w sesjach.

Opłata rejestracyjna obejmuje następujące świadczenia:

 • udział w Zjeździe
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie
 • uroczysta kolacja
 • bankiet z programem integracyjnym
 • upominki okolicznościowe Zjazdu
 • wycieczki

 

Opłata rejestracyjna nie zawiera kosztów noclegu.

Organizator oferuje zakwaterowanie w dedykowanych hotelach:

 • Hotel Sarmata
 • Hotel Basztowy
 • Hotel Mały Rzym.

Podczas rejestracji proszę zaznaczyć opcję pokoju. Obowiązuje limit miejsc noclegowych, decyduje kolejność zgłoszeń. Po terminie 30.06.2022 r. rezerwacje będą dokonywane w miarę dostępnych miejsc noclegowych. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu, lub przedłużenia pobytu na weekend (po uprzednim zgłoszeniu). Koszt zakwaterowania ponosi uczestnik.

Warunki rezygnacji:

Organizator dopuszcza rezygnację z uczestnictwa w Zjeździe wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia na adres e-mail: lenartowicz.konrad@targikielce.pl

 • Rezygnacja do 30.06.2022 jest bezkosztowa.
 • Rezygnacja po 30.06.2022 ale do 30.07.2022 roku, wiąże się z potrąceniem 20 % wpłaty.
 • Rezygnacja w okresie po 30.07.2022 ale do 30.08.2022 roku, wiąże się z potrąceniem 50 % wpłaty.
 • Rezygnacja w okresie po 30.08.2022, wiąże się z potrąceniem całości wniesionej wpłaty.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie.

 

Administratorem danych osobowych uczestników XIV Krajowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy są: Targi Kielce Spółka Akcyjna, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce (KRS: 0000352242) oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, ul. Świętej Teresy 8, 90-950 Łódź (KRS: 0000244827).
20-22.10.2022