Komitet naukowy

Jolanta Walusiak-Skorupa – Przewodnicząca

Marta Wiszniewska

Andrzej Marcinkiewicz

Paweł Wdówik

Dominik Olejniczak

Anna Mikołajczyk

Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Marcin Rybacki

20-22.10.2022