Kontakt

Organizator merytoryczny

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Kielcach

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

ul. Karola Olszewskiego 2A
25-663 Kielce

Anna Mikołajczyk, Przewodnicząca PTMP Oddział w Kielcach
tel. 41 347 97 01 
e-mail: womp@womp.com.pl

 

Organizator logistyczny

Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

Konrad Lenartowicz
tel. 797 339 393
e-mail: lenartowicz.konrad@targikielce.pl

Martyna Nowak
tel. 797 339 427
e-mail: nowak.martyna@targikielce.pl

20-22.10.2022