NEW INFRASTRUCTURE (10-11.05.2022)

Infrastructure Constructions Expo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat w Pracy Kielcach

  • Al. 1000-lecia PP 4, 25-314 Kielce, Poland
Description

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Służą temu efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające do poszanowania prawa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych. Z myślą o branży budowlanej, cechującej się najpoważniejszymi skutkami wypadków przy pracy oraz dużą liczbą zagrożeń zawodowych, PIP zaplanowała w latach 2022-2024 trzyletnią kampanię prewencyjno-kontrolną „Budowa. STOP wypadkom!”. Celem kampanii jest zwiększenie skuteczności oddziaływania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie podejmowanych działań kontrolno-nadzorczych w podmiotach realizujących prace budowlane przy wsparciu inicjatyw prewencyjnych, informacyjnych i promujących bezpieczną pracę w tym sektorze. W ramach planowanych działań edukacyjno- -szkoleniowych i doradczych będziemy dążyć do podnoszenia standardów ochrony pracy w małych firmach budowlanych poprzez popularyzację wiedzy na temat właściwego przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy i skutecznych środków ochrony, zwłaszcza w kontekście zagrożeń związanych z pracą na wysokości i w wykopach oraz przy obsłudze maszyn. Jednocześnie chcemy inspirować pracodawców do rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie ogólnej organizacji pracy na dużych inwestycjach budowlanych oraz kompleksowego nadzoru nad wykonywaną pracą, w szczególności w przypadku koordynacji pracy kilku podmiotów na jednym placu budowy. Więcej informacji na stronie: www.pip.gov.pl lub poprzez kontakt z poszczególnymi Okręgowymi Inspektoratami Pracy w terenie.