Zgłoszenie (rejestracja) oraz przesyłanie abstraktów 1.09.2022
Opłata uczestnictwa 7.09.2022
Konferencja 19-20.09.2022

 

                                        

19-20.09.2022