Streszczenia prosimy przesyłać do dnia 1.09.2022 r. na adres: lenartowicz.konrad@targikielce.pl

 

Autorzy streszczeń otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz formie i czasie jej prezentacji. W zależności od decyzji Organizatora Autorzy streszczeń będą mieli możliwość prezentacji w formie:

 

  • posteru* podczas sesji posterowej (format A0)
  • wystąpienia (ok 15 min) podczas sesji konferencyjnych (19-20.09.2022 r.)

*Autorzy we własnym zakresie przygotowują poster.

 

Pliki do pobrania

 

19-20.09.2022