Opłata konferencyjna „pełna” w kwocie 1000 zł lub 250 euro obejmuje:

  • przedstawienie wyników badań w formie prezentacji lub w formie plakatu,
  • materiały konferencyjne,
  • udział we wszystkich sesjach w tym on-line,
  • przerwy kawowe oraz lunche,
  • udział w uroczystej kolacji,

Opłata konferencyjna on-line w kwocie 300 zł lub 75 euro obejmuje:

  • możliwość prezentacji w formie on-line za pomocą platformy ZOOM
  • udział we wszystkich sesjach on-line,
  • materiały konferencyjne

 

W przypadku wyboru uczestnictwa w konferencji z referatem, płatność za udział w konferencji będzie możliwa po jego zaakceptowaniu przez Organizatora.

 

Rejestracja uczestników do 1 września 2022 r.

19-20.09.2022