Przewodniczący

dr hab. inż. Sławomir BŁASIAK, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

 

Wiceprzewodniczący

dr hab. Jakub TAKOSOGLU, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

prof. dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Lucjan ŚNIEŻEK - Wojskowa Akademia Techniczna

 

Członkowie komitetu naukowego

prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA, - Politechnika Świętokrzyska

prof. Dr. Dr. hab. Andrea EHRMANN - Bielefeld University of Applied Science, Niemcy

prof. dr hab. inż. Czesław KUNDERA, - Politechnika Świętokrzyska

prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK - Politechnika Krakowska

prof. dr hab. Stanisław LEGUTKO - Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Thomas MATHIA - Directeur de Recherche Emérite au C.N.R.S, Francja

prof. dr hab. inż. Stanisław ADAMCZAK - prof. Politechniki Świętokrzyskiej

Assoc. Prof. Dr. Mohd Zaid Abu YAZID - Universiti Kuala Lumpur, Malezja

prof. dr hab. Jarosław SĘP - Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Michał WIECZOROWSKI - Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Jerzy BOCHNIA,  prof. Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ Nowy Sącz

dr hab. inż. Tomasz DZIUBEK, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Bartłomiej GAPIŃSKI, prof. Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. Damian GĄSIOREK, prof. Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Marek IWANIEC, prof. Akademii Górniczo - Hutniczej

dr hab. inż. Jerzy JÓZWIK, prof. Politechniki Lubelskiej

dr hab. inż. Bogdan KOZIK, prof. Politechniki Rzeszowskiej

prof. dr hab. inż. Grzegorz KRÓLCZYK - Politechnika Opolska

dr hab. inż. Izabela KRZYSZTOFIK, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. inż. Aleksander MAZURKOW, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Adam MARCINIEC, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Monika MADEJ,  prof. Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. inż. Włodzimierz MAKIEŁA, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. Mariusz RUSZEL, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Leszek SKOCZYLAS, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Mariusz SOBOLAK prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Andrzej TRYTEK, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Grzegorz WOJNAR, prof. Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Szymon WOJCIECHOWSKI, prof. Politechniki Poznańskiej

dr inż. Michał BATSCH  - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Jacek BERNACZEK  - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Marek BOLANOWSKI, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr inż. Maciej CADER  –  PIAP

dr inż. Paweł GIL - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Damian GOGOLEWSKI - Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Paweł ZMARZŁY - Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Tomasz KOZIOR - Politechnika Świętokrzyska

dr inż. Roman GRYGORUK - Politechnika Warszawska

dr inż. Jiri HAJNYS - VSB Technical University Ostrava, Czechy

dr inż. Tomasz BARTKOWIAK – Politechnika Poznańska

dr inż. Marek MAGNISZEWSKI - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Rafał OLIWA - Politechnika Rzeszowska

doc. dr inż. Marek PAGÁČ - VSB Technical University Ostrava, Czechy

dr inż. Andrzej PASZKIEWICZ, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr inż. Jadwiga PISULA - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Łukasz PRZESZŁOWSKI - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Grzegorz PRZYDATEK - PWSZ Nowy Sącz

dr inż. Mohd Shahneel SAHARUDIN - Engineering School Robert Gordon University, Wielka Brytania

dr Lilia SABANTINA - Bielefeld University of Applied Science, Niemcy

dr inż. Nik Mohamad FARID - Universiti Kuala Lumpur, Malezja

dr Sangeeth SURESH - Universiti Kuala Lumpur, Malezja

dr Nur Syazana OSMAN - Universiti Kuala Lumpur, Malezja

dr Jaronie Mohd JANI - Universiti Kuala Lumpur, Malezja

dr inż. Przemysław SIEMIŃSKI - Politechnika Warszawska

dr inż. Paweł TUREK - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Dawid WYDRZYŃSKI - Politechnika Rzeszowska

dr inż. Małgorzata ZABORNIAK - Politechnika Rzeszowska

dr Dominik ZIMON, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Rafał JURECKI, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

19-20.09.2022