materials Możliwość publikacji rozszerzonych referatów z konferencji w Specjalnym wydaniu czasopisma Materials - MDPI, IF - 4.042, 140 pkt MEiN 

Informacje o konferencji

V Konferencja Naukowa Szybkie Prototypowanie
Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 września 2022 w Kielcach

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejną – V edycję Konferencji Naukowej Szybkie Prototypowanie - Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich, która jest poświęcona tematyce związanej z inteligentnym wykorzystaniem technologii przyrostowych w procesach wytwarzania oraz integracji systemów produkcyjnych w ramach rewolucji przemysłowej 4.0. Konferencja organizowana jest przez Politechnikę Świętokrzyską przy współudziale Targów Kielce. Poprzednie cztery konferencje organizowane były przez Politechnikę Rzeszowską

Zakres tematyczny konferencji dotyczy szeroko rozumianych badań z zakresu technologii druku 3D/4D, w szczególności badań własności mechanicznych, metrologicznych, tribologicznych, symulacyjnych oraz ekonomicznych wliczając tematykę dotyczącą trwającej rewolucji przemysłowej 4.0 i zagadnień z zakresu Smart INDUSTRY and Smart MANUFACTURING, a także LEAN Design Manufacturing i pojęć z zakresy oprogramowania CAD/CAM/CAE. Ponadto konferencja ta dzięki udziałowi zarówno przedstawicieli świata nauki jak i przemysłu będzie doskonałą platformą transferu wiedzy.

W związku z trwającą pandemią COVID-19 zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji w trybie hybrydowym. W celu zapewnienia możliwości wzięcia udziału wszystkim zainteresowanym osobom będzie możliwość uczestniczenia w konferencji bezpośrednio w Kielcach jak i dla chętnych osób będzie możliwość prezentacji w formie elektronicznej – online. W przypadku zwiększonych restrykcji sanitarnych konferencja odbędzie się tylko w trybie zdalnym wraz z wygłoszeniem wszystkich referatów w formie online. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konferencji będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej konferencji i przedstawiane w komunikatach wysyłanych do uczestników drogą elektroniczną.

W ramach organizowanych seminariów i prezentacji planowane jest również przeprowadzenie podsumowania w formie panelu dyskusyjnego na temat aktualnego stanu wdrażania narzędzi druku 3D/4D oraz perspektyw rozwoju technologii przyrostowych w ramach trwającej transformacji przemysłowej 4.0.

Dla uczestników online będzie zapewnione tłumaczenie referatów na język angielski.

 

Zgłoś udział

 

Patronat

szybkie-prototypowanie-patronat.jpg [53.67 KB]

 

 

 

 

 

Sponsorzy

  prosolutions-logo.jpg [24.02 KB]
  sygnis-logo.jpg [5.06 KB]
 

 

Partner

faktor-logo.jpg [58.15 KB]

Aktualności
19 września 2022
V edycję Konferencji Naukowej „Szybkie Prototypowanie - Druk 3D & 4D w zastosowaniach inżynierskich” zorganizowano od 19 do 20 września w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Spotkanie poświęcone tematyce związanej m.in. z inteligentnym wykorzystaniem technologii przyrostowych rozpoczęło się w przeddzień tegorocznych przemysłowych targów METAL.
19-20.09.2022