ATOS POLSKA S.A.

Opis
Firma Atos jest wieloletnim partnerem technologicznym sektora publicznego w Polsce. Nasz zespół ekspertów pomaga instytucjom na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym zapewnić odpowiednią obsługę obywateli oraz w użyteczny dla miasta sposób zarządzać dużymi ilościami danych. Atos to największa grupa informatyczna z Europy, w obszarze SmartCity oferuje sprawdzone już w wielu miastach na całym świecie rozwiązania obejmujące systemy kart miejskich, platformy integracji danych, systemy interwencyjne i monitoring oparty na AI.

Naszymi partnerami technologicznymi są najwięksi gracze światowi m.in. SAP, Microsoft, Intel, Oracle.

Instytucjom publicznym, a w szczególności miastom i spółkom miejskim szczególnie polecamy takie rozwiązania jak:

System karty mieszkańca Citizen ID, który pozwala na docieranie z ofertą usług miejskich (transport publiczny, imprezy, pomoc społeczna) do obywateli miasta na preferencyjnych warunkach, dając możliwość przyznawania zniżek i punktów lojalnościowych. Oparty na najnowszych technologiach, zawiera portal mieszkańca i aplikację mobilną.

Platforma Danych Miejskich (UDP), która gromadzi i organizuje dane pochodzące z miejskich systemów dziedzinowych, a także czujników IoT rozmieszczonych na terenie miasta oraz danych pochodzących z systemów zewnętrznych. Wizualizacja danych na mapie i automatyczne alerty wspierają podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, a gotowe wzorce integracji pozwalają na sprawne rozszerzanie obszaru wdrożenia.

System ViSuite, który dostarcza analityk opartych na sztucznej inteligencji przetwarzających obraz z kamer monitoringu CCTV i dostarczających w czasie rzeczywistym informacji o zdarzeniach wymagających reakcji służb miejskich.

System GEMMA, który odpowiada za powiadamianie ratunkowe, wspierając zarządzanie kryzysowe.
Branża
Systemy biletowe
Systemy informatyczne w transporcie
Wsparcie działalności transportu publicznego
Pokaż podobne firmy