ARAMIS Laser Systems

Opis

ARAMIS został założony w 1996 roku przez niewielki zespół innowatorów, inżynierów i ekspertów w dziedzinie mechaniki precyzyjnej.
Po pojawieniu się światłowodowych źródeł laserowych ARAMIS rozpoczął pełną integrację najnowszych technologii w produkcji innowacyjnych systemów laserowych. Od roku 2007 wiele przedsiębiorstw rozbudowuje i unowocześnia linie produkcyjne dzięki wyposażeniu firmy ARAMIS.
Rok 2010 był dla firmy rokiem wyjątkowym. Od tego czasu do dziś sprzęt laserowy firmy ARAMIS jest niezastąpionym liderem na rynku produkcji i dostaw systemów laserowych do wszystkich regionów Europy Wschodniej. Do 2018 roku innowacyjny sprzęt ARAMIS był już dostępny w 12 krajach świata. W oparciu o trzy zakłady produkcyjne na Ukrainie i w Czechach ponad 350 firm z Europy i Azji stało się klientami i partnerami Firmy.
ARAMIS-OEM jest producentem mechaniki precyzyjnej w USA, a także jedyną ukraińską firmą świadczącą certyfikowany serwis i naprawę źródeł laserowych amerykańskiej produkcji, we własnych zakładach produkcyjnych.
Głównymi zaletami dla klientów ARAMIS jest dostawa rozwiązań, które zapewnią ogromne możliwości wzrostu produkcji i start w rozwój nowych rynków. W produkowanym sprzęcie zawsze stosowane są zaawansowane technologie i komponenty najlepszych producentów.
Wykładniczy wzrost produkcji w ARAMIS daje możliwość oferowania małym i średnim firmom godnych warunków do unowocześniania swojej bazy produkcyjnej i wpływania na przyspieszenie procesu uprzemysłowienia.

  19-21.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 19 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 20 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 21 X 2021
   09:00 - 15:00