salon i kongres edukacji Konferencje, wykłady, prezentacje najnowszych technologii i rozwiązań dla polskiej edukacji – tak przebiegał III Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz I Kongres Edukacji Przyszłości w Targach Kielce. Jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych tej jesieni odbywało od 3 do 4 października się Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Główną tematyką konferencji było doradztwo zawodowe w Polsce. Kongres Edukacji Przyszłości wpisał się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. Organizatorami tego wydarzenia są Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Targi Kielce. Tegoroczna edycja otrzymała honorowy patronat Minister Edukacji Narodowej – Anny Zalewskiej, która w swoim liście do uczestników skierowała m.in. takie słowa: „Niezwykle istotne jest to, aby nauczyciele towarzyszyli uczniom w cyfrowej rewolucji, dlatego wspieramy ich w rozwoju kompetencji cyfrowych. Pragnę zapewnić, że budowanie systemu doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami należy do głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19. Chcemy przywracać prestiż szkolnictwu branżowemu i technicznemu oraz pokazywać jako atrakcyjną ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi. Zależy nam aby uczniowie technikum i szkół branżowych wiedzieli, że nauka w tych szkołach gwarantuje nie tylko zdobycie dobrego zawodu, ale także umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.”

salon edukacji Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Krzysztof Słoń – Senator RP, Krzysztof Lipiec - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Krupka- Poseł na Sejm, Maria Zuba - Poseł na Sejm, Wojciech Lubawski – Prezydent Miasta Kielce, Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorzy Oświaty z całego kraju, Krzysztof Łysak - Wicedyrektor ŚCDN, Elżbieta Dudek - Wicedyrektor SCDN, Ryszard Proksa- Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność”, Henryk Ślusarski Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Kielcach, Grzegorz Kowalski, Prezes Zarządu Grupy MAC, Jacek Sabat – Wojewódzki Komendant OHP, Dariusz Wątroba – Dyrektor Generalny ZDZ.

Nowocześnie w edukacji

Eksperci zgromadzeni w Centrum Kongresowym Targów Kielce przedstawiali rozwiązania dla dydaktyków i nauczycieli  m.in. dotyczące wykorzystania nowych technologii i innowacji w edukacji. Sporo mówiono zarówno o szansach, jak i zagrożeniach płynących z rozwoju technologicznego. Wykład inaugurujący dwudniowe wydarzenie poprowadził dr Marek Kaczmarzyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który opowiedział o neurodydaktyce. Jednymi z prelegentów czwartkowego programu byli Prof. dr inż. Stefan Kaczmarczyk University of Northampton z Wielkiej Brytanii oraz Nick Mellor z Lift and Escalator Industry Association, którzy opowiadali o e-learning w kształceniu teoretycznym i inżyniersko-zawodowym.

turniej szachowy podczas kongresu edukacji Po raz pierwszy zorganizowano także Wojewódzki Szkolny Turniej Szachowy, w którym wzięło udział blisko 200 uczniów ze szkół z regionu świętokrzyskiego. Celem turnieju była promocja sportu szachowego jako instrumentu edukacyjnego i wychowawczego dzieci i młodzieży oraz popularyzacja gry w szachy jako alternatywnego spędzania wolnego czasu.

Finał konkursu Laur Michała Anioła

Jak co roku odbyła się również finałowa gala konkursu o Laur Michała Anioła. Dotychczas był to konkurs o randze wojewódzkiej, tego roczna edycja była pierwszą ogólnopolską w kategorii  Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Nominowanych zostało 49 szkół i placówek oświatowych z całej Polski. Komisja Konkursu kierowała się regulaminem, przyznając punkty po uwzględnieniu kryteriów takich jak: ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne,  instrumentarium dydaktyczne - metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów.


Pełna lista nominowanych w Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła znajduje się tutaj.

kongres edukacji Komisja Konkursowa nagradza aktywnych nauczycieli i propagatorów edukacji z regionu świętokrzyskiego. Tegoroczne nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach: instytucje, samorządowcy, przedszkola i zespoły szkolno-przedszkolne, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły ponadgimnazjalne, rady pedagogiczne, nauczanie dwujęzyczne. Pełna lista zwycięzców znajduje się tutaj.

Salon Edukacji w liczbach

Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji odbył się w Targach Kielce już po raz trzeci. Swoje oferty przedstawiło 26 wystawców, wśród których znalazły się m.in. wydawnictwa edukacyjne (Nowa Era, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro czy Grupa MAC), firmy zapewniające nowoczesne wyposażenie dla szkół, a także m.in. Zakład Doskonalenia Zawodowego i JuraPark Bałtów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 900 osób. 

 

 

 

 

 Organizatorzy:

Targi Kielce kuratorium oświaty edukacja-logo-scdn

Partnerzy: 

pspd East Automotive Alliance NSG Group
nask Zakład Doskonalenia Zawodowego mac
ale kariera instytut badań edukacyjnych bałtowski kompleks turystyczny
wydawnictwo jedność microsoft gips kopalnia leszcze
stowarzyszenie integracja europa-wschód Świętokrzyska Polana Wodociągi Kieleckie
charaktery magazyn psychologiczny victoria Związek

Partnerzy Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła:

mac jurapark bałtów   bałtowski kompleks turystyczny

Patronat honorowy:

Minister Edukacji Narodowej    
wojewoda świętokrzyski wspolne-logo-marszalek-wojewodztwa wspolne-logo-prezydent-miasta
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy