Menu - nagłówek (dodatkowe)

Zaloguj się

PL

GENERALI INVESTMENTS TFI

  • Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska
Opis

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa w Polsce od 1995 r. początkowo jako Korona TFI S.A., a obecnie jako Generali Investments TFI S.A. Jesteśmy jednym z najstarszych TFI – od ponad 25 lat nieprzerwanie pracujemy na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. O wyjątkowości naszej oferty decyduje szeroki wybór produktów inwestycyjnych, ale również dobre i powtarzalne wyniki. Są one zasługą wiedzy i doświadczenia naszych zarządzających, którzy tworzą jeden z najbardziej stabilnych zespołów na rynku w Polsce.

Od 2019 roku jesteśmy częścią Grupy Generali – jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych na Świecie, za którą stoi 190 lat tradycji. Grupa Generali obsługuje obecnie 66 milionów klientów, posiadając w zarządzaniu 671 miliardów euro aktywów*.

CO OFERUJEMY?

  • fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
  • usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych,
  • zwolnienie z opłat manipulacyjnych za zakup funduszy bezpośrednio w TFI,
  • profesjonalną, indywidualną obsługę i kontakt z dedykowanym pracownikiem,
  • udział w Seminariach Inwestycyjnych – konferencjach i webinariach.

W procesie sprzedaży jasno tłumaczymy specyfikę funduszy inwestycyjnych, a przejrzysta komunikacja i wsparcie w obsłudze inwestycji to wartości, które są dla nas równie ważne jak profesjonalne zarządzanie pieniędzmi naszych klientów.

Zapraszamy do kontaktu: więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.generali-investments.pl

 

* dane Grupy Generali na 31.03.2021

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 11, 00-633 Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937. Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95

Reklama

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy