AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Opis

Szanowni Państwo, Prewencja jest pierwszą linią obrony przed terroryzmem. Przekonanie to przyczyniło się do powołania w 2018 r. Centrum Prewencji Terrorystycznej – wyspecjalizowanej jednostki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Priorytetem dla Centrum jest kompleksowe podejście do terroryzmu, profilaktyka i podnoszenie świadomości o naturze i formach tego zjawiska wśród pracowników sektora publicznego, prywatnego oraz struktur społeczeństwa obywatelskiego. Naszą misją i strategicznym celem jest budowanie silnej kultury bezpieczeństwa. Jesteśmy pewni, że dzięki temu nasze państwo oraz jego obywatele będą bardziej odporni na radykalizację i zagrożenia terrorystyczno-ekstremistyczne. Aby sprostać związanym z tym wyzwaniom CPT ABW organizuje liczne szkolenia, warsztaty, konferencje a także przygotowuje specjalistyczne publikacje. We współpracy z innymi instytucjami oraz podmiotami przeprowadzamy ćwiczenia weryfikujące poziom narażenia polskiej infrastruktury krytycznej na złośliwe wykorzystanie przez ekstremistów innowacyjnych technologii, substancji CBRN oraz materiałów wybuchowych. Przez udział w targach POLSECURE chcemy przekazać wiedzę o naszej aktywności i pracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Zależy nam też na pokazaniu szczególnej roli CPT ABW w szerokim gronie krajowych i międzynarodowych instytucji ochrony prawa, a także innych partnerów z sektora bezpieczeństwa, obronności i porządku publicznego. Głęboko wierzymy, że nawiązane kontakty i zainicjowana współpraca wzmocnią odporność publiczną Rzeczypospolitej Polskiej na niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa zjawiska, w tym antypaństwowe procesy o charakterze hybrydowym i dezinformacyjnym.

tpcoe-logo-podstawowe-apla-sRGB.jpg
  23-25.04.2024
  Godziny otwarcia
  • 23 IV 2024
   10:00 - 17:00
   Wystawa otwarta dla profesjonalistów
  • 24 IV 2024
   10:00 - 17:00
   Wystawa otwarta dla publiczności
  • 25 IV 2024
   10:00 - 15:00
   Wystawa otwarta dla publiczności