PLASTPOL (21-23.09.2021)

XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL

Główny Urząd Miar

Opis
<p>Główny Urząd Miar (GUM) jest krajową instytucją metrologiczną. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społecznego oraz zabezpieczenia interesów obywateli.</p>
<p>Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, GUM wspiera wszystkie gałęzie gospodarki poprzez umożliwienie dostępu do ujednoliconego, na poziomie światowym, systemu miar oraz świadczenia usług badawczo-rozwojowych i racjonalizatorskich w szerokim zakresie technik pomiarowych.</p>
<p>Zadania GUM obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią,  jednostkami miar i ich definicjami, jak również zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi.&nbsp;</p>
<p>W laboratoriach GUM prowadzone są także prace o charakterze badawczo-rozwojowym, niezbędne do budowy i modernizacji wzorców jednostek miar oraz wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia. Laboratoria zajmują się zarówno wielkościami podstawowymi w układzie SI (znormalizowany układ jednostek miar),&nbsp;jak&nbsp;również licznymi wielkościami pochodnymi mechanicznymi, elektrycznymi, fizykochemicznymi. &nbsp;</p>
<p>W zakresie kompetencji urzędu znajdują się również zagadnienia związane z metrologią prawną, w tym prawna kontrola metrologiczna, system oceny zgodności i nadzór nad towarami paczkowanymi.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Polską administrację miar tworzą następujące jednostki organizacyjne: Główny Urząd Miar, 10 okręgowych urzędów miar, 50 wydziałów zamiejscowych.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>GUM stanowi podstawę krajowego systemu miar i reprezentuje Polskę na międzynarodowej arenie metrologicznej.</p>
  21-23.09.2021
  Godziny otwarcia
  • 21 IX 2021
   10:00 - 17:00
  • 22 IX 2021
   10:00 - 17:00
  • 23 IX 2021
   10:00 - 16:00