W ostatnich latach cukrzyca znalazła się na wysokiej pozycji w hierarchii najważniejszych problemów zdrowotnych świata i jako jedyna choroba niezakaźna została uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) za epidemię XXI wieku. ONZ uznała w 2011 roku cukrzycę za jedną z czterech chorób, które zabijają ludzkość.

Szacuje się, iż liczba chorych na cukrzycę w Polsce przekracza 3 mln osób, z czego ok. 1/3 nie wie o swojej chorobie, nie jest więc leczona. Zgodnie z oceną IDF, w Polsce w 2010  roku na cukrzycę chorowało 6,9% dorosłej populacji, w 2030 r. chorobowość w naszym kraju wzrośnie do 8,1% .W ciągu 20 lat nastąpi wzrost liczby chorych o prawie 20%, największy uosób >60 roku życia.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego jest corocznym najważniejszym naukowym wydarzeniem dla środowiska diabetologicznego. Biorą w nim udział najwybitniejsi wykładowcy ze wszystkich  akademickich ośrodków naukowych, Konsultanci Krajowi  z różnych  dyscyplin medycyny, lekarze diabetolodzy, interniści z całej Polski, a także pielęgniarki, edukatorzy w cukrzycy. Podczas zjazdu prezentowane są najważniejsze i najbardziej aktualne doniesienia z obszaru leczenia cukrzycy i opieki diabetologicznej nad pacjentami z cukrzycą. Wykłady i sesje naukowe, które składają się na program Zjazdu prowadzą specjaliści z wiodących klinik i ośrodków diabetologicznych w Polsce.

W Zjeździe corocznie udział bierze około 2000 osób związanych z diabetologią.

Organizację XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Zarząd PTD powierzył Oddziałowi Świętokrzyskiemu, któremu przewodniczy dr n. med. Grażyna Majcher-Witczak.