Aktualności

25.06.2019

Targi Kielce członkiem Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe

Kielecki ośrodek będzie współpracował z instytucją od czerwca 2019 roku.

Targi Kielce członkiem Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe

Głównym celem działalności Klastra jest profesjonalna internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w jego ramach, poprzez skuteczne wprowadzenie ich oferty produktowej i usługowej na kluczowe rynki zagraniczne. Korzyści jakie wynikają z członkostwa Targów Kielce w Klastrze to głównie:

•Prowadzenie projektów dofinansowanych z PARP

•Organizacja misji gospodarczych

•Przygotowywanie spotkań B2B

•Tworzenie wspólnych produktów

•Udział w międzynarodowych projektach realizowanych w ramach współpracy klastrowej

•Angażowanie samorządów do realizacji wspólnych międzynarodowych projektów

•Lobbing na rzecz rozwoju internacjonalizacji klastrów oraz przedsiębiorstw

Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów uczestniczących w klastrze, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administrację publiczną oraz pozostałe organizacje wspierające. Klaster LTPP, od 2016 roku Krajowy Klaster Kluczowy, jest innowacyjnym partnerstwem pomorskiego biznesu, nauki i samorządów w branży logistyka, transport, dystrybucja.

(UK)

Najbliższe wydarzenia

19-21 II 2020
24-26 II 2020
26-27 II 2020
26-27 II 2020
4-5 III 2020
13-15 III 2020
13-15 III 2020
19-20 III 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020
31 III - 2 IV 2020