Aktualności

16.05.2019

Prezes Targów Kielce przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej

Pierwszym w historii przewodniczącym Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej został prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

Prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń
Prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń

Powstanie rady jest wynikiem nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym. Zakłada ona, że w każdej publicznej uczelni powstanie gremium, w którego skład wejdzie od sześciu do ośmiu osób, z czego 50% mają stanowić członkowie spoza szkoły wyższej. Radę PŚk tworzy siedmiu członków. – To ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność za przyszłość jednej z najlepszych uczelni technicznych w naszym kraju – powiedział dr Andrzej Mochoń, prezes Rady. – Jest to także kolejny krok w zacieśnieniu współpracy pomiędzy jednostkami edukacyjnymi a przedsiębiorcami – dodał.

Do głównych zadań Rady Uczelni będzie należało opiniowanie projektu strategii uczelni oraz statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni i wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Ponadto, w skład rady weszli dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, Konstanty Kamionka, prezes firmy KH-Kipper, Leszek Walczyk, prezes Świętokrzyskiego Klastra Przedsiębiorców Branży Metalowej i Odlewniczej „Metal-Cast” oraz przewodniczący samorządu studenckiego Mateusz Rogacki.

(JN)

Najbliższe wydarzenia

24-26 V 2019
28-31 V 2019
29-31 V 2019
6-8 VI 2019
10-12 VI 2019
10-12 VI 2019
14-16 VI 2019
22-23 VI 2019
22 VI 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019