Aktualności

21.02.2019

Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025

Zielone zamówienia publiczne, finansowanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), ekonomia gospodarki okrężnej, „mapy drogowe”, zamykanie obiegu tekstyliów, to tylko niektóre tematy, które poruszone zostaną podczas Konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025 r.”

Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gminy w perspektywie 2025

W 2015 r Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie działań umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ, a w styczniu 2018 r. zestaw wskaźników monitorujących wdrażanie GOZ. W wielu krajach, w tym w Polsce, opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w kierunku GOZ. Obejmują one propozycje i narzędzia, w tym modelowe rozwiązania biznesowe, służące przejściu od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem wszystkich etapów cyklu życia, tj. od wydobycia i pozyskania surowców, tworzenia produktów, fazy ich użytkowania, w tym możliwości ponownego użycia (reuse), do zagospodarowania i wykorzystania odpadów.

Wyzwaniem, przed którym teraz stoimy to opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makroeko­nomicznym (gospodarki narodowej) - podkreśla Organizator Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Podczas Konferencji, która odbędzie się podczas targów EKOTECH, tematy zaprezentuje wielu czołowych ekspertów z branży. Wśród grona prelegentów znajduje się m.in. profesor Jerzy Hausner, który omówi ekonomię wartości i przybliży gospodarkę okrężną, natomiast przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawi Mapę drogową transformacji Polski w kierunku Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerem Strategicznym Konferencji jest VIVE Recykling. Firma jest przykładem wdrożenia modelu obiegu zamkniętego w procesie produkcyjnym. Vive Recykling Zajmuje się recyclingiem tekstyliów. Spółka Posiada zautomatyzowane linie do sortowania odzieży, na których codziennie przerabianych jest kilkaset ton surowca. - Liczymy, że podczas konferencji, jak i w debacie zostanie podjęty dialog, a wymiana doświadczeń wśród interesa­riuszy, i płynące z tego konkluzje będą przyczyn­kiem rozwoju polskiej gospodarki cyrkularnej – dodaje prof. Joanna Kulczycka.

Na konferencję zapraszamy już w najbliższą sodę,  27 lutego 2019 r. o godz. 10.00, Wydarzenie towarzyszyć będzie XX Targom Ochrony Środowiska i Gospodarki  EKOTECH. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Program oraz rejestracja TUTAJ


Polecane aktualności

Najbliższe wydarzenia

16-18 VIII 2019
3-6 IX 2019
3-6 IX 2019
19-21 IX 2019
27-28 IX 2019
12 X 2019
26-27 X 2019
23-24 XI 2019
23-24 XI 2019
29-30 XI 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019
30 XI - 1 XII 2019