1-8365.jpg

Główny Urząd Miar patronuje targom CONTROL-TECH

21 czerwca 2022
Prezes Głównego Urzędu Miar - prof. dr hab. Jacek Semaniak objął swoim patronatem tegoroczną edycję targów CONTROL-TECH.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym piśmie wysłanym przez Główny Urząd Miar:

Jako Prezes GUM, angażuję się we wszelkie formy aktywności dotyczące przedsięwzięć wysokim poziomie merytorycznym, organizacyjnym oraz o znaczeniu dla metrologii, których tematyka wpisuje się w obszary zadań realizowane przez Główny Urząd Miar. Cieszy nas, że Główny Urząd Miar może w aktywny przyczynić się do promowania Wystawy dedykowanej nie tylko dla branży przemysłowej techniki pomiarowej, ale również dla sektora badań nieniszczących, umożliwiających uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Życzę satysfakcji i sukcesów z realizacji ambitnych celów, jakie stawiają sobie Targi Kielce S. A. organizując Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH, dzięki którym uczestnicy mogą zaprezentować swoje oferty i dokonać satysfakcjonujących transakcji handlowych.

XXXI Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH odbędą się w Targach Kielce w dniach 20-22 września 2022 roku.

Polecane aktualności
04 lipca 2022
Urząd Dozoru Technicznego objął oficjalnym patronatem tegoroczną edycję Targów Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH. UDT jest najważniejszym organem zapewniającym bezpieczeństwo urządzeń i instalacji technicznych.