Nagroda Feniksa

Nagroda FENIKSA

feniks 8. edycja Targów NECROEXPO zostaje uzupełniona o wyjątkową Nagrodę FENIKSA. Jest ona uhonorowaniem osób, organizacji oraz przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju polskiej branży pogrzebowej oraz promują jej pozytywny wpływ w kraju i poza jego granicami.

Nagroda FENIKSA będzie przyznawana cyklicznie, co dwa lata. Podczas uroczystej gali Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej w Targach Kielce zostanie ogłoszony laureat, który otrzyma statuetkę oraz dyplom. Pomysłodawcą Nagrody FENIKSA jest środowisko branży pogrzebowej w Polsce.

Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, przedsiębiorcy, organizacje lub instytucje z otoczenia biznesu, reprezentujące środowiska naukowe, medialne, pozarządowe, których wyróżnia zaangażowanie i aktywność na rzecz rozwoju polskiej branży funeralnej.

Kandydatów mogą zgłaszać instytucje i organizacje: izby, stowarzyszenia, redakcje branżowych wydawnictw, zakłady pogrzebowe oraz firmy działające w branży pogrzebowej, producenci, dystrybutorzy i oferenci usług. Podczas każdej edycji instytucja lub organizacja może przedstawić trzech kandydatów do Nagrody FENIKSA. O jej przyznaniu decydować będzie Kapituła, wybierana na czas jednej edycji targów.

Za przeprowadzenie konkursu i rejestracje zgłoszeń odpowiedzialny jest Sekretariat Nagrody, działający w siedzibie Targów Kielce S.A, organizator Międzynarodowych Targów Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO.

Aby otrzymać wniosek konkursowy oraz regulamin konkursu należy przesłać e-mail z prośbą pod adres: necroexpo@targikielce.pl lub pobrać ze strony www.necroexpo.pl

Zgłoszenia do Nagrody Feniksa przyjmowane są do 14 maja 2019 r.

 

 

14-16.06.2019
    14-16.06.2019