Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

Opis

Innowacyjność, mulitdyscyplinarność, nowoczesność


Łukasiewicz – IMN Kreujemy technologie przyszłości


Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (Łukasiewicz – IMN) jest jednostką naukowo-badawczą, dla której metale nieżelazne nie mają tajemnic. Od prawie 70 lat zajmujemy się nimi od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów. Naszymi partnerami  naukowymi w kraju i za granicą są największe ośrodki naukowo-badawcze, stowarzyszenia i klastry. To z nimi zdobywamy finansowanie na realizację projektów i prowadzenie badań. W gronie naszych partnerów biznesowych i klientów są zarówno małe oraz średnie przedsiębiorstwa, jak i  wielkie koncerny przemysłowe. Dla nich unowocześniamy istniejące technologie oraz tworzymy nowe, będące odpowiedzią na istniejące problemy produkcyjne.


Zakres działalności Łukasiewicz – IMN jest szeroki, gdyż nasze badania rozwijamy w ramach kierunków wyznaczonych przez Sieć  Badawczą Łukasiewicz: zrównoważona gospodarka i energia, zdrowie, inteligentna i czysta mobilność, obronność i bezpieczeństwo.


Usługi: • Usługi analityczne w zakresie określania składu chemicznego materiałów

 • Odlewanie taśm amorficznych oraz pomiary właściwości magnetycznych (laboratorium akredytowane)

 • Modyfikacja powierzchni proszków

 • Badania własności tribologicznych

 • Wzbogacanie surowców mineralnych

 • Badania elektryczne, mechaniczne i klimatyczne akumulatorów i baterii (laboratorium akredytowane)

 • Badania elektryczne układu napędowego REESS (Rechargeable Energy Storage System) (laboratorium akredytowane)

 • Usługi badawcze w akredytowanym Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych


Produkty: • Wzorce spektralne

 • Rdzenie amorficzne i nanokrystaliczne oraz nity stykowe

 • Proszki metali

 • Druty bimetalowe oraz materiały stykowe

 • Hydrocyklony i maszyny flotacyjne

 • Baterie i moduły zasilania do zastosowań specjalnych

  19-21.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 19 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 20 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 21 X 2021
   09:00 - 15:00