Opis

Firma Sand Team spol. s r.o. dostarcza surowce do produkcji form odlewniczych i rdzeni oraz oferuje serwis i wsparcie techniczne dla klienta. Oferujemy i dostarczamy: materiały formierskie: nieorganiczny spoiwowy system GEOPOL®(samoutwardzalne masy utwardzane płynnymi utwardzaczami, utwardzane CO2, utwardzane ciepłym powietrzem) * piaski niekwarcowe (LK SAND®, HR SAND, chromit) * czyste i mieszane bentonity / materiały pomocnicze: oddzielacze do rdzennic i płyt modelowych * dodatki przeciwżyłkowe * podpórki / produkcja rdzeni na zamówienie : rdzenie cold box amina wykonywane są na strzelarkach o objętości jednego strzału od 1 dm3 do 20 dm3 (stosujemy nowoczesne spoiwo cold box o zmniejszonej zawartości szkodliwych substancji i emisji) * alkaliczne rdzenie fenolowe (alphaset) * rdzenie z ekologicznie czystego nieorganicznego spoiwowego systemu GEOPOL®/ laboratorium : Posiadamy własne laboratorium do obsługi dostarczanych materiałów.

  19-21.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 19 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 20 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 21 X 2021
   09:00 - 15:00