Opis

*Wyłożenia ogniotrwałe dla wszystkich rodzajów pieców i urządzeń *Torkretnice oraz
urządzenia do inżekcji pyłów *Wibratory pneumatyczne do pieców tyglowych *Środki
oddzielające, pomocnicze i pokrycia *Śruty nierdzewne – Chronital, Grittal *Śruty cięte:
stalowy zaokrąglany, aluminiowy i cynkowy *Śrut staliwny niskowęglowy *Materiały
uszczelniające i izolacyjne *Odzież ochronna dla odlewników *Koagulator żużla *Drut do
sferoidyzacji *Automatyzacja i sterowanie procesem przygotowania masy formierskiej *Piece
indukcyjne, kadzie odlewnicze, serwis pieców indukcyjnych wszystkich producentów
* Systemy pomiaru grubości wymurówki w piecach odlewniczych

  19-21.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 19 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 20 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 21 X 2021
   09:00 - 15:00