FOUNDRY SERVICE AGENCY

Opis

Naszą główną działalnością na terenie Polski, jest działalność agentów, reprezentujących włoskich i słoweńskich projektantów i producentów maszyn
i urządzeń odlewniczych, takich firm jak: • Belloi&Romagnoli S.r.l. - automatyczne linie formierskie skrzynkowe, mieszarki i chłodziarki mas formierskich, w tym kompletne stacje regeneracji
  i sporządzania mas formierskich bentonitowych, bębny chłodzące oraz kadzie

 • Primafond S.r.l. – maszyny rdzeniarskie do produkcji rdzeni w technologii
  cold-box, hot-box i rdzeni skorupowych, stacje przygotowania masy rdzeniowej, urządzenia i kompletne wydziały rdzeniarskie

 • Centauro S.p.A. – nowoczesne podajniki drutu wraz ze sterowaniem oraz kompletne stanowiska sferoidyzacji i modyfikacji żeliwa metodą drutową

 • Cime Crescenzi S.r.l. - piece elektryczne oraz unikatowe na skalę światową bezinduktorowe automatyczne ciśnieniowe zalewarki

 • Vibroprocess Sr.l. - przenośniki wibracyjne, mobilne wozy załadowcze, tunele chłodzące, chłodziarki fluidyzacyjne, stoły wybijające,
  kraty wstrząsowo-rozładowcze

 • Sider Technology S.r.l. - mieszarko-nasypywarki, stacje regeneracji
  i przygotowania mas formierskich samoutwardzalncyh oraz gazowe piece obrotowe

 • Gostol TST d.d. – oczyszczarki śrutowe, turbiny rzutowe, kabiny śrutownicze, filtry odpylające, urządzenia do obróbki wibro-ściernej oraz kompletne, automatyczne linie do śrutowania


oraz dostawców materiałów dla odlewnictwa, jak druty rdzeniowe do procesu sferoidyzacji i modyfikacji metodą drutową, sferoidyzatory i modyfikatory do procesu In-mould, Sandwich, Tundish Cover i na strugę metalu, słoweńskiego producenta firmy TDR Legure d.o.o. oraz materiały ogniotrwałe dla odlewni, niemieckiego producenta EKW GmbH.


Pośredniczymy także we współpracy pomiędzy włoskimi firmami, a polskimi odlewniami, kuźniami i zakładami obróbki mechanicznej.


Zapewniamy obsługę techniczną i handlową, zapewniając najwyższą jakość usług.

  19-21.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 19 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 20 X 2021
   09:00 - 16:30
  • 21 X 2021
   09:00 - 15:00