Menu - nagłówek (dodatkowe)

Logowanie

PL

KIELCE WORK SAFETY-EXPO (30.09-2.10.2021)

IV Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

work-safety-expo-zakres-branzowy

 

 • ochrona indywidualna pracowników (sprzęt, odzież, obuwie ochronne i robocze)
 • środki ochrony zbiorowej (ochrona przed: promieniowaniem, hałasem, porażeniem prądem, systemy wentylacyjne, zabezpieczenia ochronne)
 • materiały do produkcji odzieży roboczej i ochronnej
 • znaki ochrony ppoż. i ewakuacyjne, znaki ochrony i higieny pracy, znaki informacyjne, instrukcje bhp i ppoż.
 • oświetlenie  awaryjne, ewakuacyjne i bezpieczeństwa
 • systemy alarmowe i ostrzegawcze do wczesnego wykrywania zagrożeń
 • urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia obiektów
 • systemy monitoringu zagrożeń w środowisku pracy
 • bierne systemy zabezpieczeń ppoż. obiektów
 • ergonomia miejsca pracy
 • środki higieniczne, wyposażenie sanitarne i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 • sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego
 • aparatura kontrolna i pomiarowa
 • sprzęt i środki do ratownictwa chemiczno-ekologicznego
 • systemy łączności  służb ratowniczych  oraz wyposażenie stanowisk dyspozycyjnych
 • systemy do dekontaminacji masowej
 • usługi szkoleniowe, rzeczoznawcy pożarowi i bhp oraz sanitarni
 • wydawnictwa branżowe
 • instytucje i organizacje
 • uczelnie wyższe kształcące na kierunkach: pożarniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ratowników medycznych.
30.09-2.10.2021
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy
30.09-2.10.2021