KIELCE WORK SAFETY-EXPO (15-17.06.2023)

IV Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy oraz Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

 

Grupy docelowe targów
KIELCE WORK-SAFETY EXPO:

 

 • Pracownicy służb BHP
 • Eksperci i specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Specjalistyczni dystrybutorzy i handlowcy
 • Przedstawiciele kadr
 • Zaopatrzeniowcy
 • Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • Przedstawiciele jednostek ratownictwa
 • Służby utrzymania ruchu
 • Naukowcy i specjaliści
 • Instytucje i organizacje związane z branżą
 • Firmy szkoleniowe

 

 

 

 

15-17.06.2023
  15-17.06.2023