Istniejące umowy zachowują ważność na alternatywną datę przełożonych targów. Jeżeli poszczególni wystawcy nie będą w stanie przestrzegać obowiązujących umów, postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie w porozumieniu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. Prosimy o kontakt z managerem/dyrektorem projektu konkretnego wydarzenia.

Rozumiemy trudną sytuację wynikającą z przełożenia terminów wystaw. Targi w rozumieniu prawnym nie są imprezą masową i nie można tu zastosować zasady „siły wyższej”, hotele czy przewoźnicy mogą zatem domagać się uregulowania należności.

Zachęcamy do kontaktu z odpowiednim kontrahentem, aby znaleźć rozwiązanie. Nie jesteśmy w stanie ingerować w umowy między klientami a zewnętrznymi dostawcami, ponieważ nie zostały one zawarte z Targami Kielce.

Jednak Targi Kielce są w stałym kontakcie z branżą hotelarską i próbują znaleźć rozwiązanie tej ciężkiej dla wszystkich sytuacji.

Targi Kielce pozostają w stałym kontakcie z partnerami i organizatorami wydarzeń muzycznych i kulturalnych. 10 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki wprowadził całkowity zakaz imprez masowych w Polsce, co dotyczy właśnie koncertów. Będziemy na bieżąco śledzić i analizować sytuację, aby znaleźć razem z naszymi partnerami odpowiednie daty  dla wydarzeń już zaplanowanych.

Tak, zaproszenia dla zwiedzających na poszczególne, przełożone wydarzenia pozostają ważne.

Może, w zależności od rozwoju sytuacji, odgórnych zarządzeń oraz uzgodnień z Wystawcami.

Polecamy kontakt mailowy: biuro@targikielce.pl

Lub telefoniczny: tel. 41 365 12 22