24 listopada 2022

10.00–10.10

Otwarcie: A. Mochoń – Prezes Zarządu Targów Kielce

 

Sesja ADMINISTRACJA I NAUKA

10.10–10.30

Prezentacja działalności badawczo-rozwojowej GUM

prof. dr hab. Jacek Semaniak

10.30–11.00

Koordynacja lotów BSP via PansaUTM. Przestrzeń powietrzna dla BSP

Maciej Włodarczyk, Kierownik Działu Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

11.00–11.30

Przepisy dotyczące lotów BSP

Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu BSP, Urząd Lotnictwa Cywilnego

11.30–12.00

Zastosowanie opracowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych z BSP w gospodarce, ochronie środowiska, bezpieczeństwie i obronności kraju

Patryk Wróblewski, Katedra Rozpoznania Obrazowego, Wojskowa Akademia Techniczna

12.00–12.30

Inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury w kontekście rozwoju branży BSP

Dariusz Werschner, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. BSP

12.30–13.30

przerwa

 

Sesja PRZEMYSŁ

13.30–14.00

Aktualne możliwości techniczne systemów skaningowych w zastosowaniu na bezzałogowych statkach powietrznych
Jacek Krawiec, RIEGL/ Laser-3D.pl

14.00–14.30

Dynamizacja wykorzystania dronów w nowych sektorach gospodarki. Aspekt prawny

Aneta Kuś, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych

Pomiary multispektralne w rolnictwie i leśnictwie

Grzegorz Łobodziński, Fotoacc, Centrum Usług Dronowych

14.30–15.00

Perspektywy rozwoju budownictwa tunelowego w Polsce

Tomasz Lipecki dr hab. inż, prof. Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

15.00–15.30

Wykorzystanie SBSP w geodezji i budownictwie w świetle europejskich przepisów lotniczych 

Radosław Zych, Akademia UAV PISB

15.30-16.00

TPI LiDAR - nowa era pomiarów z BSP (dronów)

Marcin Jałoszyński

 

25 listopada 2022

10.00–10.30

UAV GeoLAB - doświadczenia Politechniki Warszawskiej w wykorzystywaniu dronów dla celów geodezyjnych i kartograficznych.

Politechnika Warszawska

10.30–11.00

Centrum Dronów NaviGate - zaawansowane pomiary geodezyjne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych

11.00–11.30

Synergiczne połączenie dronów i sztucznej inteligencji dla poszukiwania osób zaginionych. Polski system SARUAV w praktyce

Wojciech Gruźliński, aeroMind PISB

11.30–12.00

Klasyfikacja terenu przy pomocy zobrazowań z bezzałogowego statku powietrznego        

Bartosz Skrabanek, BZB UAS             

12.00–12.30

Technologia hybrydowego BSP do pomiarów FLNP wielowiąskowym Laserowym   Skanerem  3D RIEGL CTO Pelixar SA

Mariusz Pułas

12.30–13.00

Streaming live z dronów dedykowany dla służb

Sebastian Margalski ZURAD

13.00–14.00

przerwa

14.00–14.30

Międzynarodowy Kongres Federacji Geodetów w Polsce. Zaproszenie i stan przygotowań. Nowoczesne technologie pomiarowe w Gospodarce Nieruchomościami

dr inż. Agnieszka Cienciała , mgr inż. Szymon Sobura

14.30–15.00

Pomiary przy pomocy BSP w przemyśle, geodezji, budownictwie i agrotechnice

Mariusz Naumienko, Łukasz Folwarski IWING Sp. z o.o

15.00-15.30

Proces wdrożenia BSP w przedsiębiorstwie

Karol Chade, Akademia UAV PISB