Wojciech-Ostrowski.jpg
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
mgr inż. Wojciech Ostrowski
Pilarska-Mazurek.jpg
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek
Krzysztof-Bakula.jpg
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
dr inż. Krzysztof Bakuła
zdjecie-Agnieszka-C.jpg
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
dr inż. Agnieszka Cienciała
Szymon-Sobura.jpg
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
mgr inż. Szymon Sobura
TLipecki-22.jpg
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Tomasz Lipecki