POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Opis
W ramach projektu NanoCarbain opracowywane są technologie obróbki cieplnej narzędziowych stali handlowych, które prowadzą do wytworzenia mikrostruktury nanobainitycznej i/lub nanomartenzytycznej z austenitem resztkowym i węglikami. Powyższa mikrostruktura dzięki unikatowemu składowi fazowemu oraz morfologii zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie przez tarcie stali w połączeniu z podwyższoną udarnością i odpornością na kruche pękanie.

W ramach projektu opracowana m.in technologię:

"Sposób obróbki cieplnej stopowych stali średnio i wysokowęglowych"
Opracowana technologia obróbki cieplnej stali zapewniająca podwyższoną odporności na kruche pękanie oraz plastyczności stali narzędziowych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej twardości, wytrzymałości i odporności na zużycie ścierne.
Proponowana obróbka cieplna prowadzi do wytworzenia submikronowej mikrostruktury, w której osnowę dla węglików stopowych stanowią odpuszczony ferryt bainityczny i martenzyt, poprzedzielane warstwami austenitu resztkowego oraz drobnodyspersyjne wydzielenia węglików wtórnych. Duże rozdrobnienie struktury oraz obecność ustabilizowanego austenitu w postaci warstw wpływają na skuteczne umocnienie stali oraz podwyższenie odporności na kruche pękanie, poprzez efektywne odchylanie wierzchołka pęknięcia. Proces obróbki cieplnej znacząco redukuj odkształcenia hartownicze.
Z tego powodu proponowana technologia obróbki cieplnej może znaleźć swoje zastosowanie w wytwarzaniu elementów stalowych, pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, pod dużymi obciążeniami, zwłaszcza ściskającymi, narażonych na zintensyfikowane zużycie tribologiczne.
Branża
Instytucje, instytuty, stowarzyszenia, jednostki badawczo-rozwojowe, wydawnictwa branżowe
Pokaż podobne firmy
  20-22.09.2022
  Godziny otwarcia
  • 20 IX 2022
   09:00 - 16:30
  • 21 IX 2022
   09:00 - 16:30
  • 22 IX 2022
   09:00 - 15:00