METIMPEX Sp. z o.o.

Opis
*Wyłożenia ogniotrwałe dla wszystkich rodzajów pieców i urządzeń *Torkretnice oraz urządzenia do inżekcji pyłów *Wibratory pneumatyczne do pieców tyglowych *Środki oddzielające, pomocnicze i pokrycia *Śruty nierdzewne – Chronital, Grittal *Śruty cięte: stalowy zaokrąglany, aluminiowy i cynkowy *Śrut staliwny niskowęglowy *Materiały uszczelniające i izolacyjne *Odzież ochronna dla odlewników *Koagulator żużla *Drut do sferoidyzacji *Automatyzacja i sterowanie procesem przygotowania masy formierskiej * Kadzie odlewnicze, piece indukcyjne, serwis pieców indukcyjnych wszystkich producentów
* Systemy pomiaru grubości wymurówki w piecach odlewniczych
Branża
Technika pomiarowa i badania nieniszczące metali
Narzędzia, oprzyrządowanie
Piece do topienia i przetrzymywania stopów, urządzenia do modyfikacji stopów
Urządzenia peryferyjne i akcesoria
Komponenty i materiały eksploatacyjne
Urządzenia kontrolno-pomiarowe, czujniki
Doradztwo i serwis
Materiały pomocnicze dla odlewnictwa, ceramika odlewnicza, środki chemiczne
Materiały ogniotrwałe dla odlewnictwa
Urządzenia i materiały do oczyszczania, spawania i wykańczania powierzchni odlewów
Sterowanie i technika regulacji, automatyzacja procesów
Bezpieczeństwo i higiena pracy, rękawice, odzież i sprzęt specjalistyczny
Pokaż podobne firmy
  20-22.09.2022
  Godziny otwarcia
  • 20 IX 2022
   09:00 - 16:30
  • 21 IX 2022
   09:00 - 16:30
  • 22 IX 2022
   09:00 - 15:00