GASCONTROL POLSKA SP.Z O.O.

Umów się
Opis
Gascontrol Polska Sp. z o.o. to firma, która już od kilkunastu lat jest aktywnym uczestnikiem na rynku gazowniczym. Poprzez swoje doświadczenie branżowe zapewniamy jakość odpowiadającą wymogom rynku oraz standardom międzynarodowym. Zatrudniamy uprawnioną i wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz dysponujemy nowoczesnym sprzętem, co pozwala na szybkie i profesjonalne realizowanie powierzonych nam zadań. Firma świadczy usługi związane z wykonawstwem i projektowaniem inwestycji „pod klucz” w sektorze energetyki gazowej, realizując zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci gazowych przesyłowych oraz dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Od wielu lat realizuje zadania związane z budową nowych jak również modernizacją istniejących stacji gazowych I i II stopnia oraz budową tłoczni gazu. Zapewniamy ciągłość dostaw gazu skroplonego LNG w sytuacjach awaryjnych, w przypadku planowanych prac remontowych oraz w przypadku braku możliwości dostaw gazu sieciowego. Świadczymy szerokie spektrum usług, od przygotowania dokumentacji projektowej poprzez uzyskanie wszelkich potrzebnych decyzji i pozwoleń aż do dostarczenia, montażu oraz uruchomienia instalacji regazyfikacji. Firma świadczy usługi w zakresie antykorozji – izolacje rurociągów, ochrona katodowa. Ponadto jest producentem materiałów kompozytowych do napraw i wzmocnień rurociągów. W naszej ofercie znajdą Państwo turbosprężarki i turbogeneratory firmy Solar Turbines wykorzystywane do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (CHP). Posiadamy własny park maszynowy urządzeń T.D.Williamson. Świadczymy kompleksowe usługi bezpostojowego hermetycznego wstrzymania przepływu medium roboczego jakim jest gaz, benzyna, olej napędowy, woda chłodząca w zamkniętych obiegach przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego na rurociągach stalowych oraz polietylenowych.
Branża
Inne
Sieci gazowe
Tłocznie gazu
Urządzenia gazowe; stacje gazowe
Urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu
Pokaż podobne firmy
Marki
GC CARBONWRAP
GC HYDROWRAP
GC LSK WRAP
GC LSK-NP WRAP
GC WRAP - ROCK CASING