STOWARZYSZENIE RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY "PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ"