STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH