Sakrálne predmety, konferencie a veľké vzrušenia – jubilejné SACROEXPO už júni

sacroexpo

XX. Medzinárodná výstava stavebníctva a vybavenia kostolov, sakrálneho umenia a devocionálií SACROEXPO už 10 – 12. Júna na Veľtrhoch v Kielcach. 

Tohtoročná, jubilejná edícia výstavy bude už tradične naplnená zaujímavými stretnutiami a umeleckými prekvapeniami. 

Bohatstvo foriem a obsahu v priebehu sakrálneho veľtrhu

sacroexpo Už tradične si hostia v priebehu veľtrhu budú môcť vyberať zo širokej palety devocionálií.

Na stánkoch budú v každej farnosti nevyhnutné organy, vitráže a kalichy. Nebudú chýbať štóly, ornáty a odevy špeciálne projektované pre potreby kňazov a rehoľníkov. Halu ozdobujú ikony, vitráže a sochy svätých. V priebehu troch veľtržných dní, sa hostia SACROEXPO oboznámia s trendmi v sakrálnom a konzervátorskom umení a novými technikami v stavebníctve kostolov a sakrálnych objektov.

SACROEXPO je jediné podujatie svojho druhu, z pohraničia kultúrnej a komerčnej udalosti, ktorá nadväzuje  rovnako do tradície, ako aj moderného umenia. Vyskytujú sa teda  medailóny, ale tiež vyhrievané sedenia do kostolov a hrajúce ružence. Ako každého roku sa hala zapĺňa devocionáliami. To je výborná modlitebníky. Expozícia sa zaplní najnovšou ponukou katolíckych vydavateľstiev a ako v každom roku bude šanca na stretnutie s autormi najnovších knižných pozícií.

sacroexpo 20 rokov SACROEXPO

Okrem tradičných konferencií a stretávok, ktoré sa uskutočňujú v priebehu každej edície veľtrhu, organizátori naplánovali veľa atrakcií spojených s jubileom výstavy. Jubileum nepochybne zapadne do pamäti účastníkom výstavy. Neodlučiteľným elementom veľtrhu je slávnostné udelenie medaile Pápežskej rady pre kultúru Per Artem ad Deum, nebudú chýbať ani iné udalosti, tj. Výstavy výtvarného umenia a konferencie. Prvýkrát v histórii, bude veľtrh prezentovaný  poľským  oddelením Televízie EWTN – najväčšej na svete katolíckej siete televízie dostupnej vo viac ako 150 štátoch.

Srdečne Vás pozývame k účasti na veľtrhu 10-12 júna 2019.