recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji

Konferencja
„Wyzwania dla branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2022"

 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jubileusz X lat eko-auto

23.02.2022, godzina 10.00-15.00

Sala Konferencyjna C2

 

W programie m.in.:

  • Sprawozdawczość stacji demontażu pojazdów za rok 2021 – jak wykonać sprawozdanie? – praktyczna prezentacja;
  • Proces inwestycyjny na stacji demontażu pojazdów ( uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy dokonywaniu zmian na SDP )
  • Pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami dla stacji demontażu pojazdów
  • Gospodarka wodno - ściekowa na stacji demontażu pojazdów – przepisy i praktyczne przykłady
  • Kontrole prowadzone w stacjach demontażu pojazdów – przepisy i praktyczne rozwiązania
  • Finansowanie inwestycji na stacji demontażu pojazdów
  • Planowane zmiany przepisów w systemie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

Zgłoś udział w konferencji