Menu - nagłówek (dodatkowe)

Zaloguj się

PL

DOM i TY (8-10.10.2021)

Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz - edycja jesienna

Główny Urząd Miar

Opis

Główny Urząd Miar (GUM) jest krajową instytucją metrologiczną. Działa na rzecz zagwarantowania zdolności pomiarowych niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości życia społecznego oraz zabezpieczenia interesów obywateli.

Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, GUM wspiera wszystkie gałęzie gospodarki poprzez umożliwienie dostępu do ujednoliconego, na poziomie światowym, systemu miar oraz świadczenia usług badawczo-rozwojowych i racjonalizatorskich w szerokim zakresie technik pomiarowych.

Zadania GUM obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z metrologią,  jednostkami miar i ich definicjami, jak również zaawansowanymi technologicznie wzorcami pomiarowymi. 

W laboratoriach GUM prowadzone są także prace o charakterze badawczo-rozwojowym, niezbędne do budowy i modernizacji wzorców jednostek miar oraz wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia. Laboratoria zajmują się zarówno wielkościami podstawowymi w układzie SI (znormalizowany układ jednostek miar), jak również licznymi wielkościami pochodnymi mechanicznymi, elektrycznymi, fizykochemicznymi.  

W zakresie kompetencji urzędu znajdują się również zagadnienia związane z metrologią prawną, w tym prawna kontrola metrologiczna, system oceny zgodności i nadzór nad towarami paczkowanymi.  

Polską administrację miar tworzą następujące jednostki organizacyjne: Główny Urząd Miar, 10 okręgowych urzędów miar, 50 wydziałów zamiejscowych.  

GUM stanowi podstawę krajowego systemu miar i reprezentuje Polskę na międzynarodowej arenie metrologicznej.

 

    8-10.10.2021