Menu - nagłówek (dodatkowe)

Zaloguj się

PL

control-tech 2018 Targi techniki pomiarowej CONTROL-TECH za nami! W ostatnim tygodniu września miały miejsce Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH. Wydarzenie od lat cieszy się niezwykłą popularnością – w tym roku wzięło w nim udział 48 firm z 6 krajów świata.

Targi CONTROL-TECH są jedną z imprez wchodzących w skład „Przemysłowej Jesieni”. Kielecki ośrodek już po raz dwudziesty szósty gościł producentów przyrządów i maszyn pomiarowych, maszyn do specjalnego zastosowania oraz aparatury do prób nieniszczących. Wystawcy zaprezentowali również bardzo pomocne systemy oprogramowania do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości, a także systemy optyczno-elektroniczne.

Wśród wielu firm, które pojawiły się w od 25 do 27 września w Targach Kielce znalazły się, między innymi Grupa Support czy Anitepo. Oba przedsiębiorstwa specjalizują się w doradztwie, szkoleniu ekspertów oraz serwisie urządzeń mierniczych. Działające na europejskich rynkach firmy gościły podczas targów CONTROL-TECH, podkreślając ich znaczenie dla branży.

control-tech 2018 Targi pomiarowe merytorycznie

CONTROL-TECH cieszy się dużym uznaniem wśród profesjonalistów i ekspertów. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Urząd Dozoru Technicznego ponownie objęło patronatem Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH 2018 w Kielcach.Przyznana kuratela to wyraz uznania dla organizatorów istotnego dla tej branży wydarzenia.

Także inne instytucje doceniają wyskoki poziom merytoryczny spotkań, które zawsze mają miejsce w czasie wydarzenia. W tym roku, zwiedzający mogli skorzystać między innymi z seminarium przygotowanego przez Politechnikę Świętokrzyską,  dotyczącego zasad dobrej praktyki metrologicznej w celu zapewnienia wiarygodnych wyników pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.

Nie zabrakło warsztatów podczas których można było sprawdzić  wiarygodność spektrometrów Hitachi High Tech (Oxford Instruments) zorganizowanych przez PCB Service. Firma od ponad 20 lat oferuje swoim klientom materiały i sprzęt do badań nieniszczących jak
i metalografii. 

Miały miejsce także warsztaty „Pomiary w zdalnych badaniach wizualnych. Real 3D Measurement - modelowanie 3D w RVI”. Ich organizatorem była firma Everest Polska, jedyny dystrybutor sprzętu Everest VIT (obecnie Baker&Hughes a GE Company).

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy