Konferencja „Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie”

Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaprasza na konferencję "Nowy system wymagań technicznych w mostownictwie".

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk.

 

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana propozycja nowych wymagań technicznych w mostownictwie, a także seria WRM - wytycznych mostowych rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Opracowania powstały w wyniku pracy realizowanej na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury. IBDiM był liderem konsorcjum wykonawczego, w skład którego weszły uczelnie i jednostki projektowo-badawcze. Organizując konferencję zamierzamy rozpocząć konsultacje społeczne nad nowymi przepisami.

 

W programie konferencji:

 • Projekt obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w mostownictwie - J. Rymsza
 • Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem (WRM-11) - J. Biliszczuk
 • Wytyczne obliczania świateł mostów i przepustów hydraulicznych (WRM-12) - A. Kodura
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-31) - A. Królikowska
 • Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich (WRM-32) - Bebłacz
 • Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich (WRM-41) - Celej
 • Wytyczne projektowania wentylacji tuneli drogowych (WRM-42) - G. Sztarbała
 • Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-51) - J. Bohatkiewicz
 • Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich (WRM-71) - Gajda
 • Wytyczne projektowania urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich (WRM-72) - Wysokowski
 • Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WRM-81) - Mistewicz
 • Powiązanie wymagań technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich z technologią BIM - M. Salamak

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie udziału w konferencji: www.ibdim.edu.pl

 

Miejsce konferencji: Sala Beta - Centrum Konferencyjne, Targi Kielce

 

Sekretariat Konferencji:
Dział Promocji
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 814 26 09, fax (22) 814 13 39
e-mail: promotion@ibdim.edu.pl

{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.tradeExhibitor.title }}
{{ item.tradeExhibitor.stand }}
Nie posiadasz dodanych wystawców.
{{ data.trade.title }}
{{ data.trade.started_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }} - {{ data.trade.finished_at.date | formatDate('DD-MM-YYYY') }}
{{ data.trade.displayed_date }}
{{ item.point.stand }}
Nie posiadasz dodanych wydarzeń.
Pokaż planer targowy