Akademia Wystąpień Publicznych (24-25.09.2022)

Cykl warsztatów skierowanych dla kadry zarządzającej, rzeczników prasowych, przedsiębiorców i samorządowców

Do wydarzenia pozostało...
Podziel się wydarzeniem

Akademia Wystąpień Publicznych to cykl warsztatów skierowanych dla kadry zarządzającej, rzeczników prasowych, przedsiębiorców i samorządowców. W ciągu dwóch dni, uczestnicy szkolenia omówią kwestie dot. m.in. komunikacji werbalnej i niewerbalnej, autoprezentacji na scenie, budowania wizerunku i zarządzania wizerunkiem oraz wystąpień publicznych i medialnych.

Wśród trenerów pojawią się eksperci z zakresu komunikacji i wizerunku: wizażysta, trener emisji głosu oraz fotograf.

Dodatkowo każdy z uczestników może liczyć na indywidualną pracę z ekspertami m.in. na szczegółową analizę wystąpienia na scenie, indywidualną sesję zdjęciową czy spotkanie z wizażystą.
Atutem warsztatów organizowanych w Centrum Kongresowym Targów Kielce jest nowoczesna przestrzeń szkoleniowa umożliwiająca odbycie zajęć praktycznych z wystąpień publicznych na prawdziwej scenie.

Cena: 1950 zł brutto od osoby

 

 

Zakres zajęć

Dzień 1

1.     Autoprezentacja na scenie

2.     Nagranie materiału podczas wystąpień uczestników

3.     Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

4.     Indywidualna praca eksperta z uczestnikiem szkolenia – omówienie wystąpienia

Dzień 2

1.     Budowanie wizerunku

2.     Zarządzanie wizerunkiem

3.     Indywidualna praca wizażysty i eksperta z uczestnikiem szkolenia (analiza kolorystyczna, make-up)

4.     Indywidualna sesja zdjęciowa

Dzień 3

1.     „Dekalog” wystąpień publicznych

2.     Wystąpienia medialne i ich specyfika

3.     Autoprezentacja na scenie

24-25.09.2022
    24-25.09.2022