AGROTECH (8-10.10.2021)

XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH GOŁUCHÓW

Opis
<p>Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego jest ogólnopolską organizacją skupiającą osoby zawodowo związane z wykonywaniem usług leśnych.&nbsp; Powstało w 1992 roku, a jego głównym celem w tym okresie było rozwiązywanie problemów związanych z prywatyzacją usług. Chcieliśmy mieć swoich reprezentantów w rozmowach i kontaktach z naszymi zleceniodawcami oraz innymi instytucjami, które wpływały na gospodarkę i politykę leśną.</p>
<p>Obecnie, po 27 latach działalności nasze statutowe cele to poza pełną reprezentacją interesów środowiska przedsiębiorców leśnych także dbałość o jego należyty poziom zawodowy i etyczny, kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej członków Stowarzyszenia oraz podnoszenie ich kwalifikacji, opieka nad rozwojem młodej kadry przedsiębiorców leśnych, popularyzacja nowoczesnych technologii wykonywania prac leśnych, podnoszenie wiedzy w zakresie bezpiecznych metod i technologii pracy w leśnictwie oraz ochrona terenów leśnych przed dewastacją i zniszczeniem.</p>
<p>Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców związanych z szeroko rozumianą gospodarką leśną do wstąpienia w nasze szeregi oferując:</p>
<ul>
<li>aktualną informację dotyczącą stanu prawnego (procedur przetargowych, prawa pracy, obowiązków i praw przedsiębiorców i pracowników leśnych),</li>
<li>udział w pracach Stałych Komisji Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych do współpracy z firmami leśnymi,</li>
<li>miejsce do wymiany poglądów, rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń środowiska przedsiębiorców leśnych,</li>
<li>rabaty przy korzystaniu ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie,</li>
<li>informacje, szkolenia i doradztwo dotyczące środków unijnych,</li>
<li>dostęp do internetowej giełdy urządzeń i usług.</li>
</ul>
  8-10.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 08 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 09 X 2021
   09:00 - 17:00
  • 10 X 2021
   09:00 - 17:00