AGROTECH (8-10.10.2021)

XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

Plantpress, Wiadomości Rolnicze Polska

Opis
<p>Wydawca czasopism ogólnopolskich i europejskiego magazynu sadowniczego oraz książek&nbsp; o tematyce ogrodniczej</p>
<ul>
<li>„Hasło Ogrodnicze”</li>
<li>„Miesięcznik praktycznego sadownictwa SAD"</li>
<li>„Czereśnia”</li>
<li>„Truskawka, Malina, Jagody” (TMJ)</li>
<li>„Informator Sadowniczy”</li>
<li>„Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych”</li>
<li>„Szklarnie, Tunele, Osłony”</li>
<li>„Wiadomości Rolnicze Polska”</li>
<li>„Szkółkarstwo"</li>
<li>„EFM European Fruitgrowers Magazine"</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>The publisher of the following magazines:</p>
<ul>
<li>„Hasło Ogrodnicze", „MPS SAD",”Czereśnia”,,”Truskawka, Malina,Jagody”, " Warzywa polowa uprawa warzyw i ziemniaków jadalnych ", „Szklarnie, Tunele, Osłony”, „Wiadomości Rolnicze Polska”, "Szkółkarstwo", "Informator Sadowniczy",&nbsp; "EFM European Fruitgrowers Magazine", as well as books on gardening.</li>
</ul>
  8-10.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 08 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 09 X 2021
   09:00 - 17:00
  • 10 X 2021
   09:00 - 17:00