AGROTECH (8-10.10.2021)

XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GARZYN" SP. Z O.O.

Opis
<p>OHZ „Garzyn” Sp. z o.o. należy do spółek hodowlanych nadzorowanych przez KOWR o strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. Misją OHZ jest prowadzenie hodowli na najwyższym poziomie dla zaspokojenia potrzeb hodowli terenowej. Spółka gospodaruje na 3811 ha gruntów. W ofercie posiadamy pszenicę, rzepak, kukurydzę i buraki cukrowe.</p>
<p>&nbsp;Hodowla krów to 1450 szt. rasy polska holsztyno-fryzyjska. Rolnikom oferujemy jałówki cielne i buhaje do rozpłodu o wysokim indeksie gPF.</p>
<p>&nbsp;Stado trzody chlewnej to 300 macior ras WBP i PBZ oraz duroc o statusie zdrowotnym SPF-wolne od specyficznych patogenów. Dla hodowców oferujemy loszki i knurki.</p>
<p>&nbsp;Owce – stado merynosa MPS. Do sprzedaży przeznaczamy sztuki hodowlane i jagnięta rzeźne.</p>
<p>&nbsp;W spółce utrzymujemy też szkockie bydło mięsne Highland.</p>
<p>&nbsp;Nasze szczególne osiągnięcia hodowlane: stado trzody chlewnej SPF, stado bydła wolne od wirusa &nbsp;&nbsp;IBR-IPV oraz stado owiec wolne od genu trzęsawki.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
  8-10.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 08 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 09 X 2021
   09:00 - 17:00
  • 10 X 2021
   09:00 - 17:00