AGROTECH (8-10.10.2021)

XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH

Opis
<p>Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027). Członkami samorządu rolniczego są wszyscy podatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne&nbsp; jak i prawne. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. W każdym z 16 województw działa jedna izba rolnicza. W skład Krajowej Rady Izb Rolniczych wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie z każdej izby.</p>
<p>Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.</p>
  8-10.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 08 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 09 X 2021
   09:00 - 17:00
  • 10 X 2021
   09:00 - 17:00