AGROTECH (8-10.10.2021)

XXVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

Opis
<p>Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.&nbsp; w Jeleniej Górze jest spółką utworzoną 14 sierpnia 2001 r. Fundusz jest instytucją non-profit, z kapitałem poręczeniowym w wysokości 6.300.000 zł,&nbsp; dedykowanym na wsparcie przedsiębiorców. Fundusz ma w swojej ofercie poręczenia: wadialne, gwarancji należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości.</p>
  8-10.10.2021
  Godziny otwarcia
  • 08 X 2021
   10:00 - 17:00
  • 09 X 2021
   09:00 - 17:00
  • 10 X 2021
   09:00 - 17:00