Zakres branżowy targów AUTOSTRADA-POLSKA

 infografika autostrada-polska - zakres branżowy: Sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych; Oznakowanie; Infrastruktura związana z drogownictwem i użytkowaniem autostrad.